Informace o dopravní situaci 16.6.

14.06.2011 20:57

Podle sdělení Koalice dopravních odborových svazů by měla být ve čtvrtek 16. června 2011 od 00:00 do 24:00 hodin zahájena stávka ve veřejné dopravě. Dle aktuálních informací v době stávky nebudou provozovány železniční spoje Českých drah, a s. a do stávky se rovněž zapojí řidiči Dopravního podniku města Brna.

V provozu budou všechny spoje a linky IDS JMK, které provozují regionální autobusoví dopravci.

Jihomoravský kraj a společnost KORDIS JMK, spol. s r.o. upozorňují cestující, že v době stávky:

  • nebude zajištěna návaznost regionálních autobusových linek na linky městské hromadné dopravy v Brně a na železniční linky v rámci Jihomoravského kraje
  • mohou vzhledem ke stávce na železnici vzniknout kapacitní problémy na regionálních autobusových linkách IDS JMK
  • mohou vznikat vzhledem k intenzitě provozu na silničních komunikacích zpoždění jednotlivých spojů, což může mít dopad do některých vzájemných návazností regionálních autobusových linek IDS JMK


O aktuální situaci budou cestující aktuálně informováni na stránkách www.idsjmk.cz a na www.dpmb.cz (doprava ve městě Brně). Od středy 15. června 2011 bude také posílena informační linka IDS JMK 5 4317 4317. Informace je možné získat rovněž mailem na adrese info@kordis-jmk.cz.