Tříkrálová sbírka

10.01.2016 16:25

Výtěžek Tří králové sbírky v naší obci je 2.260,-Kč