Mikroregion

Mikroregion Kunštátsko-Lysicko je charakterizován malebnou krajinou Českomoravské vrchoviny, soustavou přírodních parků, kulturních památek a možnostmi sportovního vyžití. Mikroregion se rozkládá v severozápadní části regionu Boskovicko. Celková rozloha je 130 km2.

Žije zde přibližně 9555 obyvatel v 22 obcích: Bedřichově, Býkovicích, Černovicích, Dlouhé Lhotě, Drnovicích, Hodoníně, Kozárově, Krhově, Kunčině Vsi, Kunicích, Kunštátě, Lhotě u Lysic, Lysicích, Makově, Nýrově, Rozseči, Sebranicích, Stěchově, Tasovicích, Voděradech, Zbraslavci a Žerůtkách. Přirozenými centry mikroregionu jsou Kunštát a Lysice. 

 

Obce mikroregionu

Bedřichov

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1392. Továrnu na výrobu sportovního nářadí zde založil mistr kolařský Josef Alexa. V roce 1948 mu byla zabavena komunisty v rámci znárodňovaní a do revoluce se v místní továrně vyráběly lyže zn. Artis.

Přes Bedřichov vede několik cyklistických tras. Je zde místní hasičský dobrovolný sbor, občanské sdružení Trojlístek, které bylo založeno roku 2001, jehož hlavním posláním je oživení společenského a kulturního života v obci.

Býkovice

Býkovice je obec, ležící 11 km severozápadně od Blanska a v obdobné vzdálenosti jihozápadně od Boskovic, v okrese Blansko, kraj Jihomoravský.

Dlouhá Lhota

Obec Dlouhá Lhota se nachází v okrese Blansko, kraj Jihomoravský.  První písemná zmínka o obci pochází z roku 1365.

Drnovice

Dominantu obce tvoří kostel Nejsvětější trojice - gotická stavba z roku 1426. Na návsi kvalitní barokní sochařská práce - socha sv. Floriána. V centru obce je nepřehlédnutelná tvrz (dnes radnice) a bývalý panský dvůr z konce 18. století. Obec Drnovice se nachází necelých 15 km severozápadně od Blanska a 9 km jihozápadně od Boskovic v okrese Blansko, kraj Jihomoravský.

Hodonín

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1360. Poblíž obce se nacházel shromažďovací tábor Hodonín u Kunštátu určený pro romskou populaci.

Kozárov

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1601. V roce 2000 byla nedaleko postavena telekomunikační věž nazvaná Babylon po stejnojmenném kopci, na kterém byla postavena.

Krhov

Obec Krhov se nachází v okrese Blansko, kraj Jihomoravský.  Na území obce, jižně od vsi, se nachází vrch Malý Chlum s rozhlednou. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1409.

Kunčina Ves

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1392.

Kunčina Ves je malá podhorská obec s 50 obyvateli a najdeme ji pod vrcholky Českomoravské vrchoviny, jihozápadním směrem od města Boskovice a jižním směrem od města Kunštátu. Obec se rozkládá v oblasti přírodního parku Lysicko, západním směrem od obce Lysice. Jihozápadním směrem se nad obcí zvedá vrchol Babylon (656 m n. m.), na jehož vrcholku je rozhledna. První písemná zmínka o obci je z roku 1392. Ve středu obce stojí pěkná kaplička. Kunčinou Vsí prochází červená a žlutá turistická značka a ve středu obce je výchozí bod zelené značky. Kromě turistických tras vede obcí značená trasa lokální cyklostezky. Zelená značka vede z obce kolem rozhledny na vrcholku Babylon a na rozcestí turistických tras v sousední obci Kozárov. Po červené značce se z obce vydáme západním směrem do obce Lysice a jižním směrem vede červená značka do městečka Lomnice. Výchozí bod žluté značky je v nedaleké obci Bedřichov a přes Kunčinu Ves žlutá pokračuje do městečka Černá Hora.

Kunice

Obec Kunice se nachází v okrese Blansko, kraj Jihomoravský. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349.

Kunštát na Moravě

Kunštát (německy Kunstadt) je město v okrese Blansko v Jihomoravském kraji, 18 km severozápadně od Blanska v Hornosvratecké vrchovině.

Písemná zmínka o vzniku města pochází z roku 1279. V roce 1281 se píše do Kunštátu olomoucký purkrabí. Zakladateli města byli páni z Kunštátu. Hrad se písemně dokládá v roce 1360. V roce 1448 se stal majitelem zdejšího panství Jiří z Kunštátu a Poděbrad známý spíše jako Jiří z Poděbrad., který nechal i přebudovat hrad. hrob zavražděného kněze a kunštátského občana P. Ladislava Kubíčka. První zprávy o Kunštátě jsou z roku 1280, patří mezi nejstarší šlechtické hrady na Moravě. Zakladatelem byl Kuna, syn Heralta z Obřan. Jedním z pánů na Kunštátě byl i Jiří z Kunštátu a Poděbrad, český král. Zámek je národní kulturní památkou. Pod jižními zdmi zámku se nalézá psí hřbitov z konce 19. století, jeden z mála u nás dochovaných. Náměstí Krále Jiřího zdobí kostel sv. Stanislava - gotická stavba z 15. století, barokně přestavěná v 17. století, barokní fara a barokní dům z roku 1756, socha krále Jiřího z roku 1885. Hřbitovní kostel Sv. Ducha, krypta a hrob básníka Františka Halase.

Lhota u Lysic

Lysice

Farní kostel Petra a Pavla ze 14. století. V kostele jsou umístěny původní insignie řemeslných cechů. Kostelu náleží misál z roku 1499 tištěný v Norimberku a misál cisteránský z roku 1688. Výzdoba kostela je v barokním slohu. Na náměstí korintský sloup se sochou Panny Marie z roku 1853 od brněnského sochaře Edeleho. Kaple s hrobkou u hřbitova z roku 1881 s ostatky rodiny majitelů panství (Piatti a Dubských).

Makov

Nýrov

Rozseč nad Kunštátem

kaple sv. Antonína, v okolí bývalé stříbrné doly. Nejvyšší kopce na Kunštátsku - Horničí 701 m.n.m., Kulíšek 692 m.n.m.

Sebranice

Jedna z nejstarších obcí mikroregionu, na návsi původní rychta se žudrem z roku 1732, v okolí archeologické nálezy. Kostel Nanebevzetí Panny Marie ze 13. století s renesančními náhrobky rytířů z Voděrad, plastika Madony z 15. století, barokní fara.

Štěchov

Tasovice

Voděrady

První zpráva o obci z roku 1287, z archeologických nálezů jsou doloženy ojedinělé nálezy, které svědčí snad i o pohřebišti. Zbraslavec - Historizující kostel P. Marie Lurdské, zachované hrnčířské dílny.

Zbraslavec

Žerůtky