Historie a současnost

Obec se nachází ve východní části Českomoravské vrchoviny v Chráněné krajinné oblasti Halasovo Kunštátsko, přesněji 4 km severozápadně od města Kunštát, 18km severozápadně od Boskovic, 6 km jihovýchodně od Olešnice a 45 km severně od Brna. Obec se nachází v údolí, které protíná silnice z roku 1826. Nedaleko obce je výletní místo kopec Křivánčí vrch s kruhovým výhledem do okolí. Při jasném počasí je z něj vidět i Praděd, Drahanskou vrchovinu a vysílač Kojál. Dominantou obce je kaple, zasvěcená Nejsvětější Trojici z roku 1857. Její nová střecha zvítězila v soutěži "Střecha roku".

Makov

Počet obyvatel

V současné době u nás žije 47 obyvatel v 41 domech a 12 chatách.

Průmysl a zemědělství

Průmyslové podniky v Makově nejsou, lidé dojíždí za prací do okolních měst. Zemědělskou půdu obhospodařuje firma VSP Group Olešnice, a. s. a Corpo, s. r. o., Rozseč nad Kunštátem, které se zabývají rostlinnou i živočišnou výrobou.

Klimatické poměry a příroda

Po stránce klimatické patří území obce do oblasti mírně teplé. Okolní obce jsou ideálním východiskem k letním i zimním vycházkám.

Církev

Obec Makov spadá pod farnost Sulíkov spolu s Petrovem a Rozsečí a též i Rozsíčkou. Ve vyznání je zastoupeno vyznání římskokatolické, evangelické, bez vyznání. Kaple Nejsvětější Trojice se stala dominantou obce.

Původní život obyvatel

Obyvatelé obce se od pradávna živili zemědělstvím a provozování drobných řemesel pro uživení rodiny. Tato skutečnost rovněž ovlivnila po dlouhá léta život obyvatelů.