Samospráva obce

Samospráva obce se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

V čele obce je pětičlenné zastupitelstvo obce.

Jméno a příjmení Funkce Telefon
Radka Nováková starostka 603 179 275
Markéta Kubáčová místostarostka  
Martin Bednář člen zastupitelstva  
Michael Kucharski člen zastupitelstva  
Mojmír Bednář člen zastupitelstva