Kaple Nejsvětější Trojice

Opis památného spisu

Po osamostatnění obce v roce 1991 od obecního úřadu Kunštát, kde byla obec od roku 1976 integrována si dalo zastupitelstvo za úkol opravení kaple nejsvětější trojice a tak to bylo uvedeno i do výhledového plánu obce Makova.

S přípravami se začalo již v roce 1993, kdy se nařezalo potřebné dřevo na vazbu. Klády na pořez byly z obecního lesa, který byl obci vrácen od státní správy. Další úkol byl předběžný rozpočet, který zpracoval pan stavitel Hladil z Kunštátu náklady finanční 299 000 Kč. Paní Ing. Halůzová, projektantka výhledového plánu pro obec požádala Ministerstvo kultury ČR o zápis kaple do seznamu státních kulturních památek. Jednání se uskutečnilo 12.3 1996, kde mimo jiné byla navržena šindelová střecha, která na kostelíčku původně byla. Toto však zastupitelstvo zamítlo a bylo požádáno o znovu pokrytí beternitem.

Makovská kaple drží titul "Střecha roku 1997"

Do práce se dali s pomocí Boží 7.3. 1997, kdy uplynulo 1000 let od smrti prvního českého biskupa sv. Vojtěcha, kdy českým primasem byl kardinál Miroslav Vlk, metropolitou moravským Jan Graubner, brněnským biskupem Vojtěch Cikrle, místním knězem P. Zdeněk Veith, který má na starosti farnosti Bohuňov, Křetín, Sulíkov a Černovice. V době kdy Česká republika čekala na třetí návštěvu prvního slovanského papeže Jana Pavla II., při příležitosti oslav milénia sv. Vojtěcha. Prezidentem České republiky byl Václav Havel.

Začalo se stavbou lešení 7.3. 1997 a 15.3. 1997 bylo lešení dokončeno. Lešení zapůjčeno od farnosti Černovice, od pana Josefa Krejčího z Makova a od farnosti z Kunštátu. Mistrem při stavění lešení byl pan Václav Halas z Rozseče. Po dokončení lešení byl sdělán křížek a kopulka. Báň a křížek byly odvezeny při cestě na pouť k Sedmibolestné Panně Marii na Květný pátek do Sloupu v Moravském krasu, kde kovářský mistr pan Syka z Němčic převzal kříž a po domluvě udělal nový. Kříž posvětil otec Zdeněk Veith při mši svaté 15.4. 1997 v makovské kapli. Báň odvezl pan Luska Martin ze Sloupu na opravení a pozlacení do Štafířské dílny do Vyškova - majitel Aleš Mlejnek. Provedení nového kříže a oprava báně 15 300Kč.

9.3. 1997 byla po obci Makov provedena sbírka peněz - vybralo se 50 000 Kč. Rozebírání vazby začalo 7.4. 1997. Práce se ujal tesařský mistr pan Josef Čípek, dále bratři Bednář Martin a Bednář Metoděj z Makova, kteří sousedí s kaplí. S pracemi od železa to je úhelníky, účka, šrouby, svorníky vyšel vstříc pan Luboš Mareček ze Sychotína, který tyto práce upřednostnil před ostatními zákazníky.

 

Zvon byl opískován ve slévárně ve Štěpánově za 500 Kč. Usazen do věže byl 12.4. 1997, první zvonění bylo téhož dne při pohřbu paní Boženy Bednářové. Úhelníkové kolo na elektrické zvonění stočil pan Jiří Sedláček, majitel opravárenské firmy v Olešnici. Další práce po stránce odborné pro elektrické zvonění provedl pan Páteček z Rozsíčky a a pan Konopáč z Rudky. Klempířskou práci a pokrývačskou provedla firma pana Konečného z Černé Hory - páni mistři - Paděra z Protivanova, Veselý Stanislav z Valchova. Okna ke kapli a okenice do věže zhotovili bratři Martin a Metoděj Bednářovi. Tato zpráva je zapsána a uložena v báni pod křížem dne: 16.5. 1997