Opis památného spisu

Kostelní náklad neb budování, které my Vám z nejmilejších potomci naši na památku zanecháváme. Za panování našeho Milostivého pána Císaře Františka Josefa, za panování Milostivého Pána Biskupa Antonína Arnošta, za panování pána Velebného Sulíkovského Františka Štěrby, za panování našeho okresního pana přednosty Josífka Mikšíka Kunštátského, za panování nás představených a sousedů všech, co sme nakládali na tu véstavbu tohoto kostelíka ke cti a chvále Boha všemohócího a počestnosti obce, abyste na nás z vrócnó modlidbó pamatovali, tak jako my jsme na Vás s tóto stavbo a se všem budováním pamatovali. Roku 1855 dne 21. června byl dovežen zvonek z Brna, ktere ma sve vahy 80 Funtů, 1 Funt koštoval 0,36 stříbra. Srdce koštovalo 4,30 vysveceni zvonku 2,30. Do sumy zvonek koštoval 103 f stříbra. Roku 1856 dne 14 máje se začalo stavět a dostavělo se d ne 27. září. Na slavnost svaté Magdaleny dne 27. července první ranní klekání se zvonilo.

Z nejmilejších potomci naši zaznamenali sme Vám ty mistry a řemeslníky jejich jména a přijmení vodkaď které byl a co na tom kostelíčku pracovali a co na den měli 36 f stříbra a sice:Josef Roháček, zednický majstr z Volešnice, Václav Šustr, tesařský majstr z Volešnice, Franc Konůpek, zednický palír z Volešnice, Franc Kintr, zednický tovaryš z Makova, Franc Holas, zednický tovaryš z Petrova, Franc Cveček, zednický tovaryš ze Lhoty Michálkové, Jakub Dvořáček, tesařský tovaryš z Rudky, Josef Petrželka, tesařský tovaryš z Rozseče.

Roku 1857 se dostavila všecka vnitřní výzdoba kostelíčku. Na slavnost Nejsvětější Trojice Boží dne 7. června vysvěcoval kostelíček a byla konána nejdražší objeť mše svaté. S povolením milostivého pana Biskupa vysvěcoval ten kostelíček velebné pán Sulíkovské František Štěrba s velebném panem kaplanem Adamem Zeleným z Volešnice. Památce Vám nejmilejším potomci zanecháváme ten peněžiténáklad na ten kostelíček dobrovolně objetovaný ke cti a chvále Boha všemohoucího a počstnosti obce a sice: nás patnást husedléch sósedů dal každé jednotlivě 7 f 12 stříbra, teda suma 108 f stříbra. Od devatenásti sósedů domkažskéch, dal každé jednotlivě 1 f stříbra, suma 19 f stříbra. Jedenást žen sósedskéch objetovali 6 f 5 stříbra, svobodný děvčata 6 f stříbra. Dobrovolně objetovaná částka celá do sumy 139 f 5 stříbra. Tak z vobecnýho gruntu se doplatilo na tu véstavu 382 f stříbra, tak teda po spolu všechno 520 f 93 stříbra. Tak ta véstava všechna dělá na penězích 551 f 33 stříbra.

Nejmilejší potomci naši: dnešního dne 22. listopadu 1857 sme shromáždění v tomto kostelíčku na pobožnosti a všeobecně si tu oznamujem, co nás tento kostelíček koštoval, jak na penězích tak na práci a všeckym materiále.