Havárie vodovodu AKTUÁLNÍ INFORMACE- OPRAVA A ZPROVOZNĚNÍ

21.11.2016 12:17

OZNAMUJEME OBČANŮM, ŽE SE V PÁTEK 18.11.2016 V NOČNÍCH HODINÁCH PODAŘILO NAJÍT ZÁVADU NA VODOVODNÍM ŘADU.

V SOBOTU 19.11.2016 BYLO MÍSTO ÚNIKU VYKOPÁNO A NÁSLEDNĚ BYLA PROVEDENA OPRAVA FIRMOU VANĚK KUNŠTÁT.

VELICE DĚKUJEME VŠEM OBČANŮM, KTEŘÍ SE PODÍLELI NA VYHLEDÁNÍ A OPRAVĚ VODOVODNÍHO ŘADU.

NEJVĚTŠÍ DÍK PATŘÍ MÍSTOSTAROSTOVI PANU ŠABRŇÁKOVI, KTERÝ SE NEJVÍCE PODÍLEL NA ODHALENÍ ZÁVADY A PRACEM OKOLO HAVÁRIE (NAPUŠTĚNÍ VODOJEMU HASIČI Z OLEŠNICE), DÁLE PAK PANU ŠIKULOVI ZA POMOC S HLEDÁNÍM, VÝKOPOVÉ PRÁCE, PANU ČÍPKOVI ZA HLÍDÁNÍ STAVU VODY VE VODOJEMU A I OSTATNÍM OBČANŮM, KTEŘÍ SE PODÍLELI NA ZDÁRNÉM UKONČENÍ TÉTO NEPŘÍJEMNÉ SITUACE.

OBČANŮM DĚKUJEM ZA POCHOPENÍ A ZA TRPĚLIVOST

 

PRO ROK 2017 JE V INVESTIČNÍCH AKCÍCH NAPLÁNOVÁNA VÝMĚNA STARÉHO LITINOVÉHO  POTRUBÍ ZA PLASTOVÉ OD Č.P.18 PO Č.P. 13