Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Makov - oznámení o zahájení řízení