Nabídka rozborů vody ze soukromých studní

09.05.2021 06:49

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ostravě, Vrchlického 57, 587 25 Jihlava, nabízí občanům rozbory vody ze soukromých studní za akční ceny. Nabídka platí do 30. 6. 2021

Balíček zahrnuje analýzy pitné vody na:

chemické vyšetření v ceně 341,-Kč s DPH – dusičnany, dusitany, amonné ionty, celkový organický uhlík a pH

mikrobiologické vyšetření v ceně 483,-Kč s DPH– Escherichia coli, koliformní bakterie, celkový počet bakterií při 22°C a intestinální enterokoky

krácený rozbor pitné vody v ceně 999,-Kč s DPH - obsahuje chemické i mikrobiologické vyšetření vody dle platné legislativy č. 252/2004 Sb. - Escherichia coli, koliformní bakterie, počet kolonií při 22°C a 36°C, amonné ionty, barva, dusičnany, dusitany, chemická spotřeba kyslíku, konduktivita, pach, pH, zákal, železo

 

Na chemické vyšetření stačí přinést vzorek vody nejlépe v plastové PET láhvi od balené neslazené pitné vody o objemu minimálně 0,5 litru.

Na mikrobiologické vyšetření je vhodné si vyzvednout na našich pobočkách (viz. leták v příloze) sterilní vzorkovnici.

 

 

Nabídka rozborů.pdf (397 kB)