Návrh závěrečného účtu svazku obci K-L za rok 2018