Návrh závěrečného účtu za rok 2021, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021