Návrh závěrečného účtu za rok 2022, Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2022