Návrh závěrečného účtu za rok 2023, Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2023