Poutní mše svatá

25.05.2018 18:36

Poutní mše svatá za všechny živé i zemřelé občany z Makova bude sloužena 27.5. v 10 hodin v Makově u kaple.