Pozvánka na školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů OVK