Přistavení kontejneru na velkoobjemový odpad, sběr NO