Rekonstrukce vodovodního řadu

08.07.2017 18:50

Dne 5.7.2017 začala velká akce v Makově a to rekonstrukce vodovodního řadu v délce 270 metrů, nahrazení staré litiny moderním plastovým potrubím.

Věříme, že tato naše investiční akce pomůže občanům tak, že ubude havárií na tomto potrubí a upraví se hodnoty železa v místním vodovodu, které dlouhodobě dosahovali nadlimitních (ne zdraví škodlivých) hodnot.

Na tuto akci jsme bohužel nedostali žádné dotace a vše se financuje z obecního rozpočtu.

Aby by byly náklady na tuto akci co nejmenší bylo dohodnuto, že zastupitelé obce odpracují brigádnické hodiny.

K dnešnímu dni je vykopáno cca 180m + položeno nové potrubí, zapískováno a zavezeno.

 

Konec akce je stanoven nejpozději do 31.7.2017