Rozhodnutí hejtmana

23.03.2012 07:55

Rozhodnutí hejtmana JMK o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

 

HZS JMK a KrÚ JMK informují, že hejtman JMK rozhodl o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. 

Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je vyhlašována na základě doporučení ředitele Hasičského záchranného sboru JMK z důvodu nadměrného sucha způsobeného dlouhodobým nedostatkem srážek. 

V období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru zakázáno:

  • rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň,
  • kouřit,
  • odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
  • používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky.

Místem se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v období nadměrného sucha se rozumí:

  • lesní porosty a jejich bezprostřední okolí do vzdálenosti 50 m,
  • suché travní porosty,
  • plochy zemědělských kultur.

Rozhodnutí hejtmana  2012-03-21_Rozhodnuti_hejtmana.pdf (223,4 kB)