Situace s kontejnery na komunální odpad

11.05.2013 13:08

Obec Makov zajišťuje svoz komunálního odpadu pro svoje občany pomocí tří velkoobjemových kontejnerů umístěných na návsi uprostřed obce.

Zajištění vývozu komunálního odpadu  pomocí těchto kontejnerů je z toho důvodu, že pokud by občané měli klasické popelnice, svozová firma by se po obecních komunikacích nedostala ke všem občanům a tito by museli za každého počasí svoje plné popelnice dopravit k hlavní cestě.

Kontejnery jsou pravidelně vyváženy ve 14-ti denních intervalech.

Kontejnery slouží k ukládání POUZE komunálního odpadu a to pro všechny občany obce Makov i pro chataře a chalupáře.

Bohužel dle informací občanů si mnozí chalupáři a chataři  myslí, že kontejnery patří pouze jim a slouží jim pro jarní či jakýkoliv jiný úklid ve svých chatách a chalupách a že tito "spoluobčané" mohou s naprostým klidem a lhostejností k ostatním spoluobčanům naplnit klidně i dva kontejnery svým harampádím  všeho druhu ( stavební zbytky, shnilé ovoce a zelenina, velké kusy odpadu) den či dva dny po vývozu kontejnerů a ostatní občané potom musí 14 dní čekat na další vývoz kontejnerů.

Obec pravidelně každoročně zajišťuje svoz nebezpečného odpadu, velkoobjemového odpadu a sběr elektrozařízení.

Tyto svozy obec zajišťuje ze zákona pro všechny občany i chalupáře a chataře ovšem je třeba si znovu uvědomit, že tyto svozy slouží všem a nejen tomu kdo zrovna potřebuje uklidit a na účet obce, zcela sobecky a  bez ohledu na ostatní spoluobčany naplnit celý kontejner.

Závěrem - v letošním roce je naplánována úprava prostoru kontejnerů, jejich ohraničení a zastřešení a pokud se situace nezlepší tak je návrh na zakoupení kamery na monitorování návsi.

 

Starosta obce