Stanovení minimálního počtu členů volební komise pro volby 2016