Veřejná vyhláška m- Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek