Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí K-L za rok 2018.