Kam za poznáním okolí - Kulturní a turistické cíle