Knihovna

                                                    

Obecní knihovna Makov

679 72 Makov  (budova požární zbrojnice)

Knihovnice

Radka Nováková

Výpůjční doba

středa: 17.30 - 19.00