Co mohu vyřídit na úřadě

Přihlášení k trvalému pobytu

Na OÚ v Makově se provádí přihlášení k trvalému pobytu.

Při přihlašování k trvalému pobytu je nutno předložit občanský průkaz, prokázat vlastnictví nemovitosti předložením výpisu z katastrálního úřadu (ne starším 3 měsíců), případně zajistit souhlas vlastníka nemovitosti a vyplnit přihlašovací tiskopis.

Poplatek za přihlášení k trvalému pobytu činí Kč 50,00.

Hlásí-li občan současně změnu místa trvalého pobytu i za děti žijící s ním ve společné domácnosti, platí se správní poplatek pouze jednou.

 

Placení místních poplatků

Poplatek za psa Kč 50,00

Poplatek za odvoz odpadu Kč 400,00 za osobu přihlášenou k trvalému pobytu v obci nebo Kč 450,00  za objekt využívaný k rekreaci.