Odměny zastupitelů

Odměny zastupitelů Obce Makov jsou vypláceny dle přílohy č. 1 Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ve znění pozdějších předpisů.