Výbory

Finanční a kontrolní výbor se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

V Zastupitelstvu obce Makov pracuje dle výše zmíněného zákona výbor finanční a kontrolní.

Finanční výbor: předseda: Michael Kucharski; členové: Ondřej Šabrňák, Mojmír Bednář

Kontrolní výbor: předseda: Martin Bednář; členové: Mojmír Bednář, ing. Vladislav Čípek