SDH Makov

Sbor dobrovolných hasičů byl založen 9. června 1924 a během let jeho trvání se členové Sboru staly účastníky různých akcí, jak těch příjemných, tak zajisté i těch ne zrovna příjemných a chtěných. 9. června 2009 uplynulo 85 let od založení hasičského sboru v Makově v hospodě u Bočků. Za dva roky po založení sboru 16. dubna 1926 postihl Makov velký požár. V roce 1936 obec zakoupila motorovou stříkačku od firmy Stratílek z Vysokého Mýta - tato stříkačka je zásluhou dobrovolných hasičů provozuschopná.

Za tu spoustu let udělali hasiči mnoho záslužné práce pro obec, ale i pro celé okolí.