Historický vývoj obce

Makov se připomíná v dějinách poprvé v roce 1374.Nejstarší historická zpráva o obci pochází z roku 1374. Název obce je český - patronymikum od příjmení Mák, původní název obce znamenal Mákův dvůr. Vždy náležel panství kunštátskému, od roku 1850 byl v politickém okrese Boskovice, v soudním okrese Kunštát, od roku 1949 v okrese Boskovice, od roku 1960 v okrese Blansko. Místní lidové pověsti vyprávějí o švédských válkách ze 17. století. Obec leží na silnici Kunštát - Makov - Rozseč, jež byla postavena v roce 1882, nejbližší železniční stanice je v Letovicích a ve Skalici nad Svitavou.

 

Život v obci v minulém století

Zápisy z kroniky

1909 - ochotnický divadelní kroužek
1946 - zřízen v obci první telefon
1947 - elektrifikace
1921 - založena knihovna
1924 - založení Sboru dobrovolných hasičů
1924 - ruční stříkačka pro SDH
1936 - motorová stříkačka Stratilek
1857 - postavena kaple Nejsvětější Trojice
1911 - vystavěna škola
1975 - škola zrušena
1924 - místní chudobinec
1908 - prvé kolo
1926 - rádio
1901 - šicí stroj
1882 - mlátička obilí
1905 - žací stroj
1914 - secí stroj
1912 - benzinový motor
1947 - elektromotor
1934 - stříkačka na ovocné stromy
1928 - prvý autobus