Významná osobnost

Vincenc Bednář

narodil se 20. ledna 1906, vystudoval reálku v Kunštátě a Boskovicích, vysokoškolská studia ukončil v Brně, kde byl v roce 1932 vysvěcen na kněze. Nejprve působil v Dubňanech, potom v Mutěnicích. Úspěšně pracoval s mládeží, zasloužil se o liturgickou obnovu. Zasloužil se o zvelebení a rozšíření hřbitova, o úpravy kostela sv. Kateřiny, iniciátorem Spolku pro postavení a udržování Katolického domu, jako předseda výboru pro postavení školy se zasloužil o realizaci stavby. 9 července zatčen, souzen pro velezradu, odsouzen k trestu odnětí svobody na tři roky. Onemocněl, ze zdravotních důvodů propuštěn. Dále sloužil jako farář v pohraničí, v Boskovicích a v Kunštátě.

3. ledna 1983 zemřel a je pochován v Kunštátě.

9. května 1993 byla v Mutěnicích odhalena slavnostně pamětní deska - akademické dílo sochaře Zdeňka Kolářského - na průčelí budovy Katolického domu a Vincec byl in memoriam jmenovám čestným občanem Mutěnic.