Požár 16. dubna 1926

Dne 16. dubna, asi o půl třetí hodině odpolední, za velikého jižního větru, vypukl u Hanskutů čísl. 36 požár, který v malé chvíli nabyl obrovských rozměrů. Oheň vznikl při vyváření prádla v prkenné kolářské dílně, buď od rozpálené kouřové roury ve stěně a nebo vypadením uhlí do hoblovaček na zemi, za nepřítomnosti domácích. Požár rozšířil se náramnou rychlostí na okolní domky č. 1, 2, 34, 30, odtud  pak větrem nesený žár zapálil statek Jos. Blahy č. 3, Františka Bednáře čís. 5, výměnkářský domek od č. 6, pak stodoly Josefa Bednáře č. 7, Františka Míchala č. 8 a Jindřicha Němce č. 35.

 

Na tři týdny trvale suché počasí způsobilo, že asi v půl hodině byly všechny jmenované objekty v plamenech a žár byl tak hrozný, že všechno stromoví po celé délce žároviště na obě strany ve značné šíři zničeno bylo. Z poblíže stojících stromů zůstaly státi pouze ohořelé pahýly. V plamenech zhynulo 4 kusy hovězího dobytka, 9 koz a 8 prasat. Dvě krávy výměnkáře Josefy Bednářové č. 5 vyvedené až na zahradu Jindřicha Němce, uhořely uvázány u stromu. Jedna sice zůstala jako zázrakem při životě a však s velikými popáleninami.

 

Zničeny byly všechny stroje a nářadí v budovách i jejich blízkosti se nacházející poněvadž nebylo pomoci, domácí lidé zdaleka nestačili k nějakému účelnému hájení a nežli se dostavily okolní hasičské sbory, zbyly k hasení spousty dohořívajících trosek a rozpálená půda.

 

Sjely se hasičské sbory ze širého okolí v počtu asi 11. Rozsečský  has. sbor, který mněl právě pohotovosť následkem vznětí sazí přijel nejdříve učinně při hájení stavení č. 6 Gustava Bočka, ježto bylo od hořícího č. 5 náramně ohroženo.

 

Domácí hasičský sbor  od počátku až do konce zaměstnán byl hájením č. 29 Jana Krejčího. Znamenité služby vykonala též "Kunštátská motorová stříkačka."

 

Druhého dne, 17. dubna 1926 asi o 8 hodině ráno vznikl opětně požár v domku Josefy Bělehrádkové, č. 31, jehožto příčina zůstala neobjasněna. Byla-li nějaká jiskra z předešlého dne jeho původcem, nebo vznikl jinak, zůstalo záhadou. Úřední odhad veškeré škody činil 386.480 Kč ačkoli mohu tvrditi, že byla vyšší, neboťmimo jiné nepresentovaly zničený kapitál spálené zahrady.